Spolning av avlopp i Brålanda

23 augusti 2021
jonas olsson

Vatten in i ett hus går att åtgärda med slangar och spänner, men vatten ut är problematiskt om det inte fungerar. Det är verkligen inte kul om man upptäcker att vattnet inte rinner ut i avloppet. Det allra värsta är om man inte upptäcker det i tid. Smutsigt vatten rinner över golven och om man inte stoppar det kan det ställa till stor skada.

Det kan finnas många anledningar till att det blir stopp. Kanske har det blivit en fettpropp eller så har något gått sönder. Det enda man kan göra är att ringa efter ett företag som kommer och hjälper till så fort som möjligt. Avloppsvattnet är smutsigt så det är dessutom ohygieniskt om det rinner ut i huset eller ner i trossbotten. 

Vattenskador är alltid extra problematiska eftersom de kan förstöra golv, väggar och möbler. Vattenskador kan göra så att det inte går att vistas i bostaden förrän den rengjorts och torkat upp. Om man själv hade kunnat förebygga skadan så hade det sparat både mycket pengar och problem.

Det finns sätt att förebygga vattenskador så att de inte händer

Vet man med sig att rören börjar bli gamla kan det löna sig att beställa hetvattenspolning av systemet. Då håller rören sig öppna och risken för att bli stående med ett stopp minskar betydligt. Ett välutrustat företag kan komma och åtgärda rören för att få bort fett som samlats eller bildat en propp. Med högtryck och hett vatten löser proppen upp sig och avloppet går att använda igen. 

Skulle det vara så illa att man redan fått stopp i avloppet är det viktigt att ringa för att få spolningen gjord så snart som möjligt. Om det inte hjälper med hetvattenspolning kan företag som specialiserat sig på rengöring av avlopp filma inuti rören för att se var skadan finns.

Fler nyheter