Advokat specialiserad på brottmål i Göteborg

14 juli 2021
jonas olsson

Alla har rätt till en bra och rättvis rättegång, och ekonomi ska inte vara ett hinder. Därför kan man i vissa fall vara berättigad till en offentlig försvarare och det är då staten som betalar för advokaten. Det är tingsrätten som bestämmer och fattar beslut om huruvida man ska ha rätt till en offentlig försvarare och som även utser en. Men man har också möjlighet att själv önska vilken försvarsadvokat man vill ha.

Det finns flera fördelar med att själv välja sin försvarare, som exempelvis att man då har möjlighet att välja en riktigt skicklig och erfaren brottmålsadvokat. Men också att man då kan hittat en advokat som man känner att man trivs med och känner förtroende för och där kommunikationen fungerar bra. Ett bra sätt att hitta en advokat specialiserad på brottmål i Göteborg kan vara att fråga vänner och familj om tips, eller så kan man söka på nätet. Man kan också få tips på advokater via Advokatsamfundet och den sökfunktion som de har på sin hemsida.

 

 

Det händer att advokater tackar nej till uppdrag

Första kontakten med försvarsadvokaten tas oftast per telefon och man får då beskriva sitt ärende kortfattat. Därefter fattar advokaten beslut om hen kan åta sig uppdraget. Enligt god advokatsed ska en advokat tacka nej till uppdrag om hen inte har tillräckliga kunskaper eller inte tror att hen kan göra ett bra arbete. Många gånger kan advokaten då i stället rekommendera en kollega.

Tyvärr händer det ibland att advokater tackar ja till uppdrag fast de egentligen inte har tid eftersom de är uppbokade på för många klienter på en gång. Märker man att advokaten inte lägger ned den tid som uppdraget kräver, inte finns där som stöd vid polisförhör, eller känns oengagerad och bara köper polisens utredning rakt av, ska man byta illa kvickt.

Fler nyheter