Varma och kalla leveranser

14 juni 2020
jonas olsson

För att man ska kunna köpa matvaror i butiker och restauranger så krävs det en fraktkedja från producenten och till slutkunden. Under den fraktkedjan kan man vid någon punkt ha ett behov av att hålla produkten varm eller kall, vid en förutbestämd temperatur. Då är det fiffigt att det finns bilar som är utrustade för att hålla exakt den temperatur som man önskar. När det gäller produkter som ska hållas kalla, så kallas den fraktkedjan för en kylkedja. Det kan innebära allt från en sval bil till en bil som håller kylskåpstemperatur eller en bil som håller samma temperatur som i en frys.

 

Hålla rätt temperatur

Kyltransport är vanligare än värmetransport eftersom mat oftast tillagas på platsen där den ska ätas. Men tillfällen då mat ska transporteras varm är exempelvis mattransporter inom hemvården för sjuka, äldre och handikappade. Samt till skolbespisningar som inte själva har ett kök i anslutning till matsalen. Till skillnad mot kyltransporter, där hela bilen kan vara som ett kylskåp eller frys, så sker inte värmetransporter i bilar som är väldigt varma. Istället förpackar man maten i mindre skåp med hjul, som man kör på och av bilens släp.

 

 

Början och slut

Då man fraktar produkter, och speciellt mat som ska hålla en speciell temperatur, så sker en mätning både när man lastar på maten på budbilen och när den överlämnas på nästa plats. Oftast har man även en temperaturmätare på godset under själva färden. Denna kan larma ifall temperaturen går över tillåtna gränser, eller om tillfälliga förändringar sker av någon anledning. Det är även mycket viktigt att man inte handskas med livsmedlet på fel sätt. Ifall en olycka sker som innebär att livsmedlet lämnar sin behållare och exempelvis hamnar på golvet, så ska detta noteras och meddelas mottagaren vid överlämnandet. Fel handhavande av livsmedel kan till och med innebära en sjukdomsrisk. 

Fler nyheter

09. november 2022

Allt om byggnadssmide