Frågan om dränering, en fråga många ställer sig

08 januari 2020
william eriksson
Frågan om dränering, en fråga många ställer sig

Dränering är en fråga som många husägare ställs inför av olika anledningar. Det kan vara för att det börjar lukta fukt eller rent av mögel i huset som kommer från källaren. Det kan vara för man märker att vatten inte leds bort från husgrunden vilket inte är helt ovanligt. Den som köper ett äldre hus kan också ha problem med att huset inte byggts enligt rådande rekommendationer. Oavsett anledning kan det vara en bra idé att prata med ett proffs innan man drar igång med en husdränering,  http://www.kollandagrus.se/entreprenadarbeten/draneringar/ då det kan vara andra åtgärder som behövs.

 

 

Hur fungerar egentligen dränering?

 

Det är egentligen väldigt enkelt, vatten leds bort från husgrunden. Det kan vara vatten som kommer underifrån, det vill säga grundvatten. Det kan också vara vatten som kommer ovanifrån, både regn och även snö som smälter. Det finns två sätt att dränera husgrunden. Det ena är att det placeras en luftspaltbildande matta och det andra är att isolera med en skiva som är dränerande och värmeisolerande. Dränera är inget man bör ge sig på om man är osäker då det är kostsamt och tidskrävande. Därför vill man ha det korrekt gjort direkt.

 

Själva grävandet kräver noggrannhet

 

Dränering kräver nästan alltid att det grävs runt husgrunden. För att det ska bli en bra dränering krävs att man gräver upp marken ungefär en meter ut från huset och så djupt att man kommer åt 50 cm under själva grundsulan på huset. Här är det extra viktigt att man har koll på rör och ledningar som dragits in i huset. Det är ingen höjdare att gräva av vatten eller avloppsrör. Eventuella trappor, altaner och stenplattor som är i vägen måste tas bort. Det kostar att anlita ett företag men det lönar sig i längden då det är lätt att man själv orsakar kostsamma fel. 

Fler nyheter