Brandtätning för skydd mot brand

25 oktober 2021
patrick pettersson

Att behöva uppleva en brand av något slag är ingenting som någon önskar. Att vara noggrann med att släcka levande ljus och att alltid dra ur kontakten ur vägguttaget är viktigt om man vill undvika en eldsvåda. Det finns egentligen fler saker som skulle kunna orsaka en brand i huset. Det finns också många saker man enkelt kan göra för att skydda sig mot en brand. 

Att installera brandvarnare är det första man bör göra för att skydda sig mot brand. Med hjälp av en brandvarnare får vi snabbt veta om det brinner eller ryker någonstans i huset. Det är viktigt att komma ihåg att dessa behöver byta batteri i alla fall en gång per år. Men vad mer kan man då göra som förebyggande åtgärder mot brand?

Att använda sig av brandtätning blir idag allt mer vanligt. Brandtätning handlar om att hindra eld och gas från att sprida sig i byggnaden eller huset, innan man har hunnit med att få ut alla som befinner sig i huset. 

 

 

Säkrar utrymmen och räddar liv

Att brandtäta en byggnad är av största vikt om man vill minska risken för att huset ska rasa. Med brandtätning minskar alltså risken för skador, både på människor såväl som på byggnaden ifråga. Vanligast är att man använder brandtätning i stora allmänna byggnader, såsom exempelvis simhallar, kontorsbyggnader eller köpcentrum. 

Men man kan också brandtäta hemma i sitt eget hus. Det är en investering och gör så att skadorna inte riskerar bli lika stora. Alla som befinner sig inne i huset har också större chans att hinna ta sig ut om det skulle uppstå en brand i huset. 

Utan en brandtätning riskerar man både människors liv samt byggnaden det gäller. Man köper sig tid genom att se till att brandtäta lokalerna så att alla hinner ta sig ut vid en eventuell brand.

Fler nyheter