Bemästra bergen med bergsprängning i Stockholm

31 juli 2021
jonas olsson

Kanske har du någon gång känt hur marken skakat under dina fötter, när du gått förbi ett stort bygge? Nuförtiden är bergen inte längre ett hinder för människan. Oavsett om det gäller tunnlar för bilvägar eller tåg, formandet av en stad eller gruvdrift, så har bergsprängning blivit en viktig teknik för byggandet av den moderna världen. Det är inte fel att säga att vi faktiskt har lärt oss att flytta berg, för ofta flyttar man på sprängmassorna när berget väl är sprängt i bitar.

Säkerheten framför allt

Även om det kan verka farligt att ge sig i kast med stora berg, så finns det idag teknik och utrustning som gör det säkrare än någonsin. Hur man gör varierar beroende på vilket mål man vill uppnå. Men bergsprängning, bergspräckning och bergförstärkning är olika sorters tekniker som till exempel Gnesta Bergbyggare AB kan tillhandahålla. 

Ska man spränga i känslig miljö så måste man såklart även ta hänsyn till naturen runtomkring. Till exempel försöker man då använda så lite dynamik som möjligt. Om man spränger i en stad så försöker man utföra sprängningarna under dagtid för att det inte ska störa de boende runtomkring.

 


Tunnlar från olika tider

I Sverige är det rätt ovanligt med längre tunnlar för landsvägar och järnvägar. De flesta undantagen finns i de stora städerna, som Stockholms tunnelbana. Och om bergsprängning i Stockholm inte känns tillräckligt spännande – tänk då på världens längsta tunnelbanetunnel. Den ligger i Guangzhou i Kina och är mer än 6 mil obruten tunnel under jord. Inte läge för ett tåghaveri där inte! 

En av världens äldsta tunnlar är Eupalinos tunnel på Grekland, från 530 år f. Kr. Den är ungefär en kilometer lång och grävdes för hand. De hade säkert varit glada om de istället hade levt i den moderna tiden och fått hjälp av lite dynamit. 

 

 

 

Fler nyheter