Vad är körplåtar för något och när används de

21 februari 2023
Staffan Ehrlin

editorial

Vad är körplåtar för något och när används de?

Som företagare kan du behöva investera i den utrustning som behövs för att reparera en väg. Oavsett om du äger ett byggföretag eller leder ett kommunalt ingenjörsteam är det viktigt att ha rätt verktyg och material för att lyckas med ett reparationsarbete. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i nödvändigheterna vid vägreparationer: från vilka specialmaskiner du ska använda beroende på projektets krav, vilka slipmedel du ska välja och hur du bäst återvinner asfalt. Läs vidare för att få alla detaljer så att du tryggt kan slutföra ditt nästa stora asfaltsreparationsprojekt med självförtroende!

När det gäller vägreparationer är det viktigt att välja rätt maskiner. Olika krav innebär att olika maskiner måste användas – från fräsmaskiner till asfalteringsmaskiner och jordkompaktorvalsar. Fräsmaskiner är bäst för att ta bort skadad beläggning, medan asfaltläggare används för att lägga ut ny asfalt. Jordpackningsvalsar hjälper till att se till att reparationerna är ordentligt på plats. Beroende på projektets storlek och omfattning kan det hända att du behöver mer än en maskin för att reparationen ska kunna slutföras på rätt sätt.

Körplåt

Körplåt – ett viktigt redskap

När du reparerar en befintlig väg är det så klart viktigt att trafiken kan flyta på som vanligt, trots håligheter i själva vägen. Då kommer körplåtar in. Det är stora skivor av stål som läggs över håligheterna så att bilar, cyklar och fotgängare kan fortsätta nyttja vägen även vid reparation.

Förutom maskiner och utrustning måste du också välja rätt typ av slipmedel för jobbet. Slipmedel finns i olika storlekar, former och material – från stenaggregat till finkornigt sandpapper. Beroende på projektets krav kan du behöva olika typer av slipmedel på följande sätt: för att avlägsna smuts och skräp, för att jämna ut ytor och för att ge ett skyddande skikt som förhindrar att asfalten skadas av fukt.

 

 

Fler nyheter