Takmålning i Helsingborg som bidrar till ökad livslängd

31 oktober 2020
Cecilia Olsson

Taket är det som ska skydda hemmet från väder och vind, därför är det viktigt att se till att det fungerar optimalt. Ibland kan det dock vara så att ett tak byts ut helt i onödan då det egentligen bara hade behövts en ommålning. Med en takmålning, eller takförsegling som det också kallas, kan taket återigen se ut som nytt och det allra viktigaste är att det skyddas mot fukt, påväxt och UV-strålning. 

Ett billigt sätta att förlänga takets livslängd

En takmålning innebär en enkel och väldigt kostnadseffektiv metod som kan förlänga livslängden på ett tak med så mycket som tio till tjugo år. Med rätt behandling får taket förutsättningar att klara tuffa väderförhållanden i en lång tid framöver.

Lägg en bra grund för färgen

Innan ett tak ska målas är det viktigt med en grundlig rengöring, oavsett om det handlar om betongpannor eller olika typer av plåttak. Det är också viktigt att rengöringen sker med rätt metod så att inte taket tar skada.

Underhåll gör att taket håller längre

Hur länge ett tak håller beror dels på materialet i sig och dels på hur utsatt taket är för väder och vind. Ett tak av tegel- eller betongpannor som underhålls på rätt sätt kan i många fall hålla minst 50 år. Sköts inte underhållet så minskar hållbarheten drastiskt. Även ett plåttak kan hålla i närmare 50 år om det sköts på rätt sätt.

Takmålning med bra resultat

En takmålning som utförs på ett korrekt sätt garanterar ett gott resultat, därför är det oftast bäst att anlita proffs som kan utföra jobbet. Den som till exempel är i behov av takmålning i Helsinborg kan anlita Hustvättarna som är experter inom området. De har flera års erfarenhet och använder välbeprövade metoder anpassade efter taktyp. Hustvättarna målar bland annat betongpannor, tegelpannor och plåttak samt kan även utföra noggrann rengöring av taket innan målning. 

Fler nyheter