LPG gasol ett bättre val för energi

28 april 2021
william eriksson

LPG, Liquid Propane Gas, är ett utmärkt val för energi där det behövs. Fördelarna är många jämfört med andra bränslen och det är väldigt enkelt att använda. Eftersom LPG kan förvaras länge utan att kvaliteten försämras så passar den utmärkt som reservkraft för att komplementera andra energilösningar. 

Jämfört med många andra länder i Europa har användningen av LPG gasol oftast kopplats till fritidsanvändning i första hand. Husbilar, terassvärmare och grillar är väldigt vanliga användningsområden. Men LPG passar väldigt bra till många områden, uppvärmning av bostäder och reservkraft till industri är några exempel där andra länder ligger längre fram än Sverige. 

 

Miljövänligt och kompletterande   

Vänta nu tänker du nog, är inte LPG gasol ett fossilt bränsle? Jodå, det stämmer men till skillnad från andra fossila bränslen så brinner gasol utan föroreningar i form av partiklar eller sot. LPG gasol i Sverige innehåller i huvudsak propan samt till en mindre del butan. Bägge dessa gaser är enkla föreningar av kol och väteatomer. LPG har ett högt värmevärde och energiinnehåll, samtidigt som det inte ger farliga biprodukter i form av aska och sot.

Vidare är LPG en biprodukt från oljeutvinning som oavsett om den används eller inte kommer släppas ut. Det finns många fördelar, LPG brinner rent och ger mindre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Med en större användning av LPG över andra fossila bränslen minskar vi påverkan på miljön. LPG används även mycket som komplement till förnybar energi, en perfekt kombination med vind och solkraft för att balansera upp när vinden mojnar eller solen går i moln. 

Att ställa om befintliga reservkraftslösningar till LPG är ett smart val för att både plånbok och miljö. LPG är energieffektivt så man får mindre arbete med hanteringen jämfört med andra lösningar. Dessutom utan risken för spill och föroreningar av mark som kommer med många andra lösningar för reservkraft. 

Fler nyheter